ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การท่องเที่ยว

ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่

ศูนย์ศิลปะสุดชิคที่

[Ctrl] + [+]:ขยายตัวอักษร,[Ctrl] + [-]:ลดขนาดตัวอักษร

ในกรณีฉุกเฉิน

หน่วยติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

หน่วย
โทรศัพท์
การแจ้งความร้องเรียน
110
ดับเพลิง, รถพยาบาล, ไฟไหม้
119
ท่าอากาศยานนานาชาติ
100
การให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ
106
สำนักอุตุนิยมวิทยา
166
รายงานการจราจร
168
กระทรวงคมานาคมการท่องเที่ยว เบอร์โทรการติดต่อสายด่วน
+886-2-27173737
สำนักคมานาคมการท่องเที่ยว การติดต่อศูนย์คอลเซ็นเตอร์
+0800-011-765
ติดต่อสอบถามสำหรับคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศใต้หวัน
+0800-024-111
ศูนย์ให้บริการผู้โดยสารในสนามบินนานาชาติเถาหยวนเทอร์มิเนอร์ 1
+886-3-3982194
ศูนย์ให้บริการผู้โดยสารในสนามบินนานาชาติเถาหยวนเทอร์มิเนอร์ 2
+886-3-3983341
ศูนย์บริการผู้โดยสารต่างชาติในสนามบินเกาสง
+886-7-8057888
การบริหารการค้าระหว่างประเทศ
+886-2-23510271
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
+886-2-27255200
สมาคมการื่องเที่ยวที่มีการร่วมงานกับไต้หวัน
+886-2- 27522898
กระทรวงการต่างประเทศ
+886-2-23482999
สถานีวิทยุกรมตำราจ
+886-2-23888099

โรงพยาบาล

เขตการบริการ
หน่วย
ที่อยู่
โทรศัพท์
Cishan Dist.
โรงพยาบาลเว่ยเซิงซุชีซัน
No.60, Zhongxue Rd., Cishan Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-6613811#1132
Gangshan Dist.
โรงพยาบาลเอกชนเกาสงกังซัน
No.12, Shoutian Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-6240686
Gangshan Dist.
โรงพยาบาลกองทัพเกาสงสาขากันซัง
No.1, Dayi 2nd Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan( R.O.C.)
+886-7-6250919#119
Yanchao Dist.
โรงพยาบาลยี่ต้า
No.1, Yida Rd., Jiaosu Village, Yanchao Dist., Kaohsiung City, Taiwan(R.O.C.)
+886-7-6150995
Nanzi Dist.
โรงพยาบางเจี่ยนเหยิง
No.136, Nanyang Rd., Nanzi Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-3517166#1119
Zuoying Dist.
โรงพยาบาลค่ายทหารโจ่วหยิง
No.553, Junxiao Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-5878107
Zuoying Dist.
โรงพยาบาลเกาสงยงหมิง
No.386, Dazhong 1st Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City, Taiwan
+886-7-3422121#7009
Gushan Dist.
โรงพยาบาลเอกชนเลียนเหอที่เกาสง
No.976, Jhonghua 1st Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-5552565#2114
Sanmin Dist.
โรงพยาบาลจงเหอจี่เนี่ยนมหาวิทยาลัยแพทย์เกาสง
No.100 , Tzyou 1st Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-3121101#5300
Niaosong Dist.
โรงพยาบาลชังเกิง
No.123, Dapi Rd., Niaosong Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-7317123#2115
Lingya Dist.
โรงพยาบาลคริสต์คาทอลิก
No.352, Jianguo 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-2238153#2161
Lingya Dist.
โรงพยาบาลหยวนจงเหอ
No.162 Cheng Kung 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-3351121#2271
Lingya Dist.
โรงพยาบาลกองทัพแห่งชาติเกาสง
No.2, Zhongzheng 1st Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-7496591
Qianjin Dist.
โรงพยาบาลเอกชนต้าโถ่ง
No.68, Zhonghua 3rd Rd., Qianjin Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-2911101#2288
Fengshan Dist.
โรงพยาบาลเอกชนฟ่งซัน
No.42, Jingwu Rd., Fengshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-7418151#311
Fengshan Dist.
โรงพยาบาลต้าตง
No.171-2, Guangyuan Rd., Fengshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-7463762#102
Fengshan Dist.
โรงพยาบาลซิ่งเหอ
No.389, Wujia 2nd Rd., Fengshan Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-7613111#1102
Daliao Dist.
โรงพยาบาลย่วยเซิง
No.192, Fenglin 4th Rd., Daliao Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-7835175#123
Siaogang Dist.
โรงพยาบาลแซ่วกั๋ง
No.482, Shanming Rd., Siaogang Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-8059119
Cijin Dist.
โรงพยาบาลชีจิง
No. 33, Cigang Rd., Cijin Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-5711188#119
Linyuan Dist.
โรงพยาบาลเจี่ยนโย่
No.360, Donglin W. Rd., Linyuan Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-6437901#119
จำนวนที่รับชม:877
อัพเดทล่าสุด:2018-03-19 14:45:30