ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

หน่วย
เวลาที่ให้บริการ
ที่อยู่
โทรศัพท์
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟเกาสง
10:00-19:00
No.318, Jianguo 2nd Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-2362710
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟความเร็วสูงเกาสงสถานีโจ่วหยิน
08:30-20:30
Exit 3, No.105, Gaotie Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City, Taiwan (R.O.C.)
+886-7-8629110
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในสนามบินเกาสงแซ่วกั่ง(ศูนย์บริการผู้โดยสารภายในประเทศ
)
09:00-21:00
No.2, Zhongshan 4th Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City , Taiwan (R.O.C.)
+886-7-8019206
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในสนามบินเกาสงแซ่วกั่ง(ศูนย์บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ)
09:00-00:30
No.2, Zhongshan 4th Rd., Xiaogang Dist., Kaohsiung City , Taiwan (R.O.C.)
+886-7-8057889
จำนวนที่รับชม:1015
อัพเดทล่าสุด:2017-07-25 12:09:12