Chuyển đến khu nội dung chính

Dịch vụ du lịch

Trung tâm nghệ thuật Bác Nhị

Trung tâm nghệ thuật Bác Nhị

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Trung tâm dịch vụ du lịch

Trung tâm phục vụ khách du lịch

Đơn vị
Thời  gian  mở  cửa
Địa chỉ
Số điện thoại
Trung tâm phục vụ du lịch Ga tàu hỏa Cao Hùng
10:00-19:00 
Số 318, đường Jianguo 2, quận Sanmin, thành phố Cao Hùng
+886-7-2362710
Trung tâm phục vụ du lịch Ga tàu cao tốc Tả Doanh (Zuo Ying)
08:30-20:30
Số 105, đường Gaotie, thành phố Cao Hùng
+886-7-8629110
Trung tâm phục vụ du lịch Sân bay Quốc tế Cao Hùng(Trung tâm phục vụ du lịch Nhà ga (terminal) Quốc nội) 
09:00-21:00
Số 2, đường Zhongshan 4, quận Xiaogang, thành phố Cao Hùng
+886-7-8019206
Trung tâm phục vụ du lịch Sân bay Quốc tế Cao Hùng(Trung tâm phục vụ du lịch Nhà ga (terminal) Quốc tế)
09:00-00:30
Số 2, đường Zhongshan 4, quận Xiaogang, thành phố Cao Hùng(Trung tâm phục vụ sảnh bay quốc tế)
+886-7-8057889
Lượt người xem:997
Thời gian cập nhật gần nhất:2017-07-25 12:09:12