วัฒนธรรมดั้งเดิม การท่องเที่ยวสำรวจระบบนิเวศ การท่องเที่ยวทัวร์สองวัน

วัฒนธรรมดั้งเดิม  การท่องเที่ยวสำรวจระบบนิเวศ การท่องเที่ยวทัวร์สองวัน
ภูมิภาค
Maolin Dist., Liugui Dist., Jiaxian Dist., and Shanlin Dist.
ไฮไลท์การเดินทาง
สามารถชมระบบนิเวศชั้นนำของโลกทั้งขั้นที่หนึ่งและสองที่มีทั้งภูมิทัศน์และวัฒนธรรมต่างๆแบบดั้งเดิม
การแนะนำ
คนในครอบครัว, กลุ่มนักเรียน, ผู้สูงอายุ
ยานพาหนะ
รถยนต์
จำนวนที่รับชม:1854
อัพเดทล่าสุด:2019-07-10 11:18:53