Chuyển đến khu nội dung chính

Cục du lịch T.p

Công trình “Mái vòm ánh sáng”

Công trình “Mái vòm ánh sáng”

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Thông tin về Cục du lịch

Những nghiệp vụ chủ yếu

Những nghiệp vụ chủ yếu

 • Mở rộng marketing
 • Tư vấn quản lý các ngành nghề
 • Thúc đẩy và phát triển các họat động
 • Quản lý, bảo vệ và cải thiện cảnh quan khu du lịch
 • Quản lý vườn thú Thọ Sơn

Cơ cấu tổ chức

Cục du lịch

 • Văn phòng hành chính
 • Bộ phận quản lý bảo trì
 • Văn phòng nhân sự
 • Bộ phận công trình du lịch
 • Văn phòng kế toán
 • Bộ phận phát triển du lịch
 • Văn phòng thư ký
 • Bộ phận ngành du lịch
 • Trung tâm quản lý vườn thú
 • Bộ phận quảng bá du lịch

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi lấy việc “cải thiện môi trường du lịch ”, “ nâng cao chất lượng của nghành du lịch ”, và “tạo ra giá trị sản xuất của ngành du lịch” làm những nhiệm vụ mục tiêu, từ đó tích cực thúc đẩy việc thực hiện các chính sách “quảng bá và kết hợp các nguồn tài nguyên du lịch của khu vực”, “nỗ lực xây dựng các chuyến bay thẳng giữa các thành phố Châu Á”, và “ thúc đẩy du lịch bằng du thuyền quốc tế”, nhằm tạo ra một thành phố du lịch Cao Hùng với môi trường thân thiện chất lượng cao.

 • cải thiện môi trường du lịch 
 • nâng cao chất lượng của nghành du lịch
 • tạo ra giá trị sản xuất của ngành du lịch
 • quảng bá và kết hợp các nguồn tài nguyên du lịch của khu vực
 • nỗ lực xây dựng các chuyến bay thẳng giữa các thành phố Châu Á
 • thúc đẩy du lịch bằng du thuyền quốc tế
Lượt người xem:2188
Thời gian cập nhật gần nhất:2017-04-13 15:14:37