Chuyển đến khu nội dung chính

Cục du lịch T.p

Công trình “Mái vòm ánh sáng”

Công trình “Mái vòm ánh sáng”

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Biên chế tổ chức

組織編制 組織編制
 

Số điện thoại liên lạc của các bộ phận

Văn phòng các tổ
Số điện thoại
Số máy lẻ
Văn phòng cục trưởng
+886-7-7409818
1500、1501、1502
Văn phòng phó cục trưởng Wu
+886-7-7409809
1503
Văn phòng phó giám đốc Ye
+886-7-7409808
1505
Văn phòng thư ký chủ nhiệm
+886-7-74098070
1507
Văn phòng ủy viên chuyên môn
+886-7-7409806
1508
Bộ phận quảng bá du lịch
+886-7-7409800
1510~1519
Bộ phận ngành du lịch
+886-7-7409802
1520~1529
Bộ phận phát triển du lịch
+886-7-7409811
1530~1539
Bộ phận công trình du lịch
+886-7-7409817
1540~1549
Bộ phận quản lý bảo trì
+886-7-7409813
1550~1559、1575~1576
Văn phòng thư ký
+886-7-7409805
1560-1569、1585-1589
Văn phòng nhân sự
+886-7-7409822
1590~1594
Văn phòng kế toán
+886-7-7409819
1570~1573
Văn phòng hành chính
+886-7-7409820
1580~1582

Số điện thoại liên lạc của các đơn vị liên quan

Đơn vị
Số điện thoại
Số máy lẻ
Trạm quản lý hồ Liên Trì
+886-7-5883242
--
Trạm quản lý hồ Kim Sư
+886-7-3475317
--
Vườn hồ điệp hồ kim Sư
+886-7-3422361
--
Trạm quản lý Thọ Sơn
+886-7-5337095
--
Đội cảnh sát công viên thiên nhiên Thọ Sơn
+886-7-5213065
--
Trạm quản lý Kỳ Tân
+886-7-5718920
--
Bãi biển Kỳ Tân
+886-7-6710811
--
Trung tâm quản lý vườn thú
+886-7-5213372
(+886-7-5215187)
509、510、512、514、517、518、521~523、527、531~533、537、538
Lượt người xem:361
Thời gian cập nhật gần nhất:2018-12-25 08:15:13