Chuyển đến khu nội dung chính

Dịch vụ du lịch

Trung tâm nghệ thuật Bác Nhị

Trung tâm nghệ thuật Bác Nhị

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Trung tâm diễn giải

Trung tâm diễn giải

Đơn vị
Thời  gian  mở  cửa
Địa chỉ
Số điện thoại
Trung tâm hướng dẫn khu sinh thái địa chất đá bùn Moon World (Yue Shi Jie)
10:00-17:00
Số 34, đường Yueqiu, quận Tianliao, thành phố Cao Hùng
+886-7-6367036
Lượt người xem:1018
Thời gian cập nhật gần nhất:2017-07-25 12:10:00