Trung tâm diễn giải

Trung tâm diễn giải

Đơn vị
Thời  gian  mở  cửa
Địa chỉ
Số điện thoại
Trung tâm hướng dẫn khu sinh thái địa chất đá bùn Moon World (Yue Shi Jie)
10:00-17:00
Số 34, đường Yueqiu, quận Tianliao, thành phố Cao Hùng
+886-7-6367036
Lượt người xem:1032
Thời gian cập nhật gần nhất:2017-07-25 12:10:00