Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Ai Di Ya Hotel

Thông tin liên quan

Số điện thoại

+886-7-2864343

傳真:

+886-7-2417681

Địa chỉ

No.53-1, Xinsheng 1st St., Qianjin Dist., Kaohsiung City 801, Taiwan (R.O.C.)
  • Vị trí
  • Tìm hiểu về khu vực xung quanh
QRCode

Vui lòng dùng điện thoại của bạn để scan mã QR trên đây, để có được thông tin một các nhanh nhất