Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

AHIRUYAH Guest House in Kaohsiung

Thông tin liên quan

Số điện thoại

+886-7-2352638

傳真:

+886-7-2352639

Địa chỉ

5F,No.158,Liuhe 1st Rd,Xinxing District, KaohsiungCity 800,Taiwan(R.O.C)
  • Vị trí
  • Tìm hiểu về khu vực xung quanh
QRCode

Vui lòng dùng điện thoại của bạn để scan mã QR trên đây, để có được thông tin một các nhanh nhất