Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Neo Sky Hotel

Thông tin liên quan

Số điện thoại

+886-975-766785

傳真:

+886-7-5666562

Địa chỉ

13F.-1、2、3、5、6、7、8、9、10、11, No.5, Ziqiang 3rd Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
  • Vị trí
  • Tìm hiểu về khu vực xung quanh
QRCode

Vui lòng dùng điện thoại của bạn để scan mã QR trên đây, để có được thông tin một các nhanh nhất