Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

the rivero hotel

 the rivero hotel the rivero hotel the rivero hotel

Thông tin liên quan

Số điện thoại

+886-7-5511666

傳真:

+886-7-5511777

Địa chỉ

No.50, Fubei Rd., Yancheng Dist., Kaohsiung City 803, Taiwan (R.O.C.)
  • Vị trí
  • Tìm hiểu về khu vực xung quanh
QRCode

Vui lòng dùng điện thoại của bạn để scan mã QR trên đây, để có được thông tin một các nhanh nhất