Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

616 Hotel

Thông tin liên quan

Số điện thoại

+886-7-2012233

傳真:

+886-7-2216521

Địa chỉ

6F-2, No.61, Wufu 3rd Rd., Qianjin Dist., Kaohsiung City 801, Taiwan (R.O.C)
  • Vị trí
  • Tìm hiểu về khu vực xung quanh
QRCode

Vui lòng dùng điện thoại của bạn để scan mã QR trên đây, để có được thông tin một các nhanh nhất