ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ที่พัก

แม่น้ำรูปหัวใจ

แม่น้ำรูปหัวใจ

โรงแรม

เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล้อม ทุกท่านที่จะไปท่องเที่ยว ต้องเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำและช้อนส้อมกาน้ำที่พกพาได้สะดวก และถ้าคุณต้องการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทุกวันต้องแจ้งกับทางพนักงานโรงแรมก่อน
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน