Chuyển đến khu nội dung chính

Nghỉ trọ

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Trái tim Ái Hà (Ai He)

Khách sạn

Để cùng bảo vệ môi trường, xin quý khách vui lòng chuân bị đồ dùng tắm giặt và đũa thìa, bình nước cá nhân. Nếu quý khách  muốn thay mới ga đệm và khăn tắm mỗi ngày thì có thể chủ động thông báo với phía khách sạn. Cùng chung tay góp sức tiết kiệm tài  nguyên