ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข่าว

ท่าเรือเกาสง

ท่าเรือเกาสง

[Ctrl] + [+]:ขยายตัวอักษร,[Ctrl] + [-]:ลดขนาดตัวอักษร

นักท่องเที่ยวไทยกับอนุสรณ์พระพุทธเจ้าแห่งเมืองเกาสง

2018-12-14

ตัวแทนการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่แห่งประเทศไทยร่วมกับแอร์เอเชีย เดินทางสู่เมืองเกาสงในวันที่ 12/12
ได้เข้าร่วมชมอนุสรณ์พระพุทธเจ้าแห่งเมืองเกาสง ได้รับการชื่นชมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวไทย คาดว่าน่าจะให้นักท่องเที่ยวไทยได้เข้ามาสัมผัสถึงความสวยงามแห่งเมืองเกาสง  และจะขยายโอกาสความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ตัวแทนการท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่แห่งประเทศไทยร่วมกับแอร์เอเชีย เดินทางสู่เมืองเกาสงในวันที่ 12/12
รางวัล
นักท่องเที่ยวไทยกับอนุสรณ์พระพุ
จำนวนที่รับชม:147
อัพเดทล่าสุด:2018-12-25 15:47:43