ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข่าว

ท่าเรือเกาสง

ท่าเรือเกาสง

[Ctrl] + [+]:ขยายตัวอักษร,[Ctrl] + [-]:ลดขนาดตัวอักษร

2019แม่น้ำแห่งความรักอ้ายเหอกับเทศกาลโคมไฟ

2019-01-25

ในวันที่ 2/9ถึง2/20 รัฐบาลแห่งเมืองเกาสงได้มีการจัดเทศกาลโคมไฟที่แม่น้ำแห่งความรักอ้ายเหอ เทศกาลโคมไฟริมแม่น้ำกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่นและยังมีการเชิญนักแสดงพบปะกับสาธารณชนอีกด้วย   ในช่วงเทศกาลงานโคมไฟ สำนักงานการท่องเที่ยวได้ร่วมกันเปิดโครงการโปรโมชั่นที่พักมากกว่า 30 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของที่พักอาศัย
2019แม่น้ำแห่งความรักอ้ายเหอกับเทศกาลโคมไฟ
ในวันที่ 2/9ถึง2/20 รัฐบาลแห่งเมืองเกาสงได้มีการจัดเทศกาลโคมไฟที่แม่น้ำแห่งความรักอ้ายเหอ
เทศกาลโคมไฟริมแม่น้ำกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น
และยังมีการเชิญนักแสดงพบปะกับสาธารณชนอีกด้วย
ในช่วงเทศกาลงานโคมไฟ สำนักงานการท่องเที่ยวได้ร่วมกันเปิดโครงการโปรโมชั่นที่พักมากกว่า 30 แห่ง
จำนวนที่รับชม:641
อัพเดทล่าสุด:2019-01-31 17:57:04