ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข่าว

ท่าเรือเกาสง

ท่าเรือเกาสง

[Ctrl] + [+]:ขยายตัวอักษร,[Ctrl] + [-]:ลดขนาดตัวอักษร

การทำนายดวง ถนนเจี่ยจางเกาสงแก้ไขปัญหาของคุณทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

2019-04-03

การทำนายดวง ถนนเจี่ยจางเกาสงแก้ไขปัญหาของคุณทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00-19:00
สถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงการรวมกันของเทคโนโลยีชั้นสูงและการทำนายโชคชะตา  กับ"เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์จีนและอังกฤษสองภาษา การรับรู้บทกวีเสียงพูดโต้ตอบ"ระบบการตีความเนื้อหากวีนิพนธ์
สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สามารถทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมดั้งเดิมจากมุมมองทางประวัติศาสตร์และศาสนา
นักท่องเที่ยวที่มาเหมืองเกลือเกาสง,
นอกจากอาหาร、วิวที่สวยงามแล้วยังมีการให้คำแนะนำคำปรึกษาด้านโชคชะตาอีกด้วย
การทำนายดวง ถนนเจี่ยจางเกาสงแก้ไขปัญหาของคุณทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00-19:00
สถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงการรวมกันของเทคโนโลยีชั้นสูงและการทำนายโชคชะตา
นักท่องเที่ยวที่มาเหมืองเกลือเกาสง

นอกจากอาหาร、วิวที่สวยงามแล้วยังมีการให้คำแนะนำคำปรึกษาด้านโชคชะตาอีกด้วย
จำนวนที่รับชม:374
อัพเดทล่าสุด:2019-04-25 09:10:50