ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข่าว

ท่าเรือเกาสง

ท่าเรือเกาสง

[Ctrl] + [+]:ขยายตัวอักษร,[Ctrl] + [-]:ลดขนาดตัวอักษร

อัตราการท่องเที่ยวของเมืองเกาสงในช่วง1-6 เดือนเพิ่มขึ้น20%

2019-08-09

การรวบรวมสถิติจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งเมืองเกาสง ปี108ใน1-6เดือนมีผู้มาพักที่เมืองเกาสงถึง สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่น ครั้งละ 8,000 คน  เพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว รวมเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคน เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณหนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นกว่าคน เพิ่มขึ้น 23% เมืองเกาสงได้มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน ตรวจสอบและจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นประจำ วางแผนรถบัสเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ขับเคลื่อนด้านนักท่องเที่ยวและทีพัก  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการตลาดของสำนักงานการท่องเที่ยวของเมืองเกาสงอย่างเต็มที่

อัตราการท่องเที่ยวของเมืองเกาสงในช่วง1-6 เดือนเพิ่มขึ้น20%
เมืองเกาสงได้มีการจัดกิจกรรมทุกเดือน
6เดือนมีผู้มาพักที่เมืองเกาสงถึง สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่น ครั้งละ 8,000 คน  เพิ่มขึ้น 21%
จำนวนที่รับชม:125
อัพเดทล่าสุด:2019-08-29 17:19:13