ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ข่าว

ท่าเรือเกาสง

ท่าเรือเกาสง

[Ctrl] + [+]:ขยายตัวอักษร,[Ctrl] + [-]:ลดขนาดตัวอักษร

ปรับปรุงรถเมล์ให้เป็นรถบัสวัฒนธรรม

2020-03-07

ปรับปรุงรถเมล์ให้เป็นรถบัสวัฒนธรรม
เที่ยวรถและค่าโดยสารที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น
รถบัสวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม เที่ยวรถ ค่าโดยสาร วิธีการบรรยาย   รถเมล์ที่ปรับปรุง เที่ยวรถ ค่าโดยสาร วิธีการบรรยาย
สายฮาหม่าซิง หยุดวันจันทร์
วันอังคารถึงศุกร์
(8 เที่ยว/วัน)
วันหยุด
(17 เที่ยว/วัน)
50 เหรียญ/วัน มีเจ้าหน้าที่บรรยายประจำรถ รถเมล์ สาย 99 วันธรรมดา
(16 เที่ยว/วัน)
วันหยุด
(17 เที่ยว/วัน)
สูงสุด 24 เหรียญ/วัน
ไม่จำกัดเที่ยวขึ้นลง
สแกน QR-Code ฟังบรรยายด้วยระบบดิจิตอล
สายฟ่งซัน วันหยุด
(17 เที่ยว/วัน)
50เหรียญ/วัน รถเมล์ สาย O 8 วันธรรมดา
(20 เที่ยว/วัน)
วันหยุด
(19เที่ยว/วัน)
สูงสุด 24 เหรียญ/วัน
ไม่จำกัดเที่ยวขึ้นลง
สายเมืองโบราณ วันหยุด
(8 เที่ยว/วัน)
50 เหรียญ/วัน รถเมส์ สาย R 59 วันธรรมดา
(4 เที่ยว/วัน)
วันหยุด
(8 เที่ยว/วัน)
สูงสุด 24 เหรียญ/วัน
ไม่จำกัดเที่ยวขึ้นลง
จำนวนที่รับชม:105
อัพเดทล่าสุด:2020-04-09 18:59:32