Chuyển đến khu nội dung chính

Tin mới

Cảng Cao Hùng

Cảng Cao Hùng

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Chuyển đổi mô hình xe buýt văn hóa thành xe buýt tối ưu hóa

2020-03-07

Chuyển đổi mô hình xe buýt văn hóa thành xe buýt tối ưu hóa
Số chuyến, giá vé càng bình dân
Xe buýt văn hóa ban đầu Số chuyến Giá vé Phương thức hướng dẫn du lịch   Xe buýt chuyển đổi mô hình Số chuyến Giá vé Phương thức hướng dẫn du lịch
Tuyến Hamasen Thứ Hai ngừng chạy
Thứ Ba tới thứ Sáu
(8 chuyến / ngày)
Cuối tuần
(17 chuyến / ngày)
50 Đài tệ / ngày Nhân viên hướng dẫn du lịch theo xe Xe buýt 99 Ngày thường
(16 chuyến / ngày)
Cuối tuần
(17 chuyến / ngày)
Nhiều nhất 24 Đài tệ / ngày
Dùng trọn gói
Cung cấp chức năng hướng dẫn du lịch kỹ thuật số công nghệ hóa QR-Code
Tuyến Phụng Sơn Cuối tuần
(17 chuyến / ngày)
50 Đài tệ / ngày Xe buýt 8 cam Ngày thường
(20 chuyến / ngày)
Cuối tuần
(19 chuyến / ngày)
Nhiều nhất 24 Đài tệ / ngày
Dùng trọn gói
Tuyến phố cũ Cuối tuần
(8 chuyến / ngày)
50 Đài tệ / ngày Xe buýt 59 đỏ Ngày thường
(4 chuyến / ngày)
Cuối tuần
(8 chuyến / ngày)
Nhiều nhất 24 Đài tệ / ngày
Dùng trọn gói
Lượt người xem:29
Thời gian cập nhật gần nhất:2020-03-23 11:51:51