Chuyển đến khu nội dung chính

Tin mới

Cảng Cao Hùng

Cảng Cao Hùng

[Ctrl] + [+]:Font chữ có thể phóng to,[Ctrl] + [-]:Font chữ có thể thu nhỏ

Vườn bách thú Thọ Sơn cho ra một loạt các hoạt động hạn định mùa thu - Hoạt động “Hội trại kỳ nghỉ tại rừng động vật"

2020-09-22

“Hội trại học tập tại rừng động vật, du lịch vui nhận biết sinh thái”
đã tập hợp! Tới Vườn bách thú Thọ Sơn du lịch một mùa hè!
Vườn bách thú Thọ Sơn cho ra #Hội trại học về động vật cuối tuần
liên tục 3 tháng, làm bảo mẫu cuối tuần một ngày của bạn
Bạn có thể yên tâm đưa con trẻ đến Hội trại, học hỏi trưởng thành
Để con trẻ rời xa điện thoại di động, đích thân tiếp xúc với thiên nhiên
Đương nhiên còn có thể làm quen với rất nhiều các bạn động vật tốt bụng nữa
 
Giới thiệu tóm lược về hoạt động
Bánh mỳ nướng củi động vật
Thủ công DIY động vật
Hội trại khám phá động vật châu Á
Khám phá sinh thái môi trường bí ẩn Thọ Sơn
Trà chiều động vật
 
Bạn có muốn báo danh không? Hãy mau nhấn địa chỉ trang web để điền Giấy báo danh nào!
Điện thoại báo danh 07-3230457
Liên kết báo danh https://reurl.cc/9Xr6aX

Lượt người xem:10
Thời gian cập nhật gần nhất:2020-10-08 14:03:53