ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

ทะเลสาปเหม่ยโหนง

ทะเลสาปเหม่ยโหนง

แผนผังเว็บไซต์

เว็ปไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้กับผู้พิการทางสายตา มีทั้งการออกแบบใช้งานแป้นพิมพ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานนั้นจะมีการอธิบายเพิ่มเต็มดังต่อไปนี้

IE:
Alt+U: The upper main menu linking zone in which linking items are provided for contents in main items to be achieved.
Alt+L: Left-sided linking zone in which contents of all web pages are exhibited.
Alt+C: The middle content zone in which contents of all web pages are exhibited.
Alt+B: The lower menu linking zone in charge of the linking of [Information Security Policy] and [Privacy Policy].