Chuyển đến khu nội dung chính

Cảng Cao Hùng

Cảng Cao Hùng

Âm thanh-hình ảnh đa phương tiện

  • Have fun with Ken Wu in Kaohsiung《Romantic&fashion》

  • 【Kaohsiung Style】the Industry - 1 min with English subtitles

  • DNA May Day's concert

  • Spacemen "Come to Kaohsiung"

  • Have fun with Ken Wu in Kaohsiung《Food&Shopping》