ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต

รูปถ่ายทั้งหมด17รูป

  • 打狗英國領事館官邸連續拱門建築造型
  • 打狗英國領事館文化園區木製窗門
  • 打狗英國領事館文化園區西子夕照
  • 打狗英國領事館文化園區港風
  • กงสุลอังกฤษในสมัยอดีต
Top