ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

โบสถ์คาทอลิกเซิ่งโย่เซ่อ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2020-03-30
2769
การแนะนำ
จะตั้งอยู่ที่ถนนโบราณชีซาน มีการซ้อนอาคารที่มีการออกแบบกอทิคไว้
กลายเป็นโบสถ์คาทอลิก ได้มีการเชิญนักออกแบบทำการออกแบบและสร้างอาคาร และในปี2001ประเทศใต้หวันได้มีการจัดการแข่งขันอาคารที่เก่าแก่ที่สุด และโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้ได้อันดับที่ 21 ถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่และมีความสวยงาม เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิดทำการ: เปิดบริการทั้งวัน

โทรศัพท์: +886-7-6612344

ข้อมูลการเดินทาง
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม จากจุดออกเดินทางของคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Top