ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

วัดเน่ยเมิงจื่อจู่ซื่อ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2020-03-30
1614
การแนะนำ
วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีการไหว้สักการะพระแม่กวนอิน สถานที่แห่งนี้ถือว่ามีผู้คนมากมายที่ไปไหว้สักการะ และในช่วงนั้นที่กองทัพได้เดินทางมาไหว้สักการะ สังเกตเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีผู้คนมามายที่เดินทางมาไหว้ จึงมีการตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดเน่ยเมิงจื่อจู่ซื่อ จากที่มีการซ่อมแซมแก้ใขอยู่หลายครั้ง และทุกปีในวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ และ19มิถุนายน 19กันยายาน จะเป็นวันเกิดของพระแม่กวนอิน จะมีผู้คนมากมายที่ไหว้สักการะเป็นจำนวนมาก
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิดทำการ: 05:00-22:00

โทรศัพท์: +886-7-6671602

ข้อมูลการเดินทาง
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม จากจุดออกเดินทางของคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Top