ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2020-03-30
2108
การแนะนำ
สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความเจริญอย่างรวดเร็วและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยการเกษตรที่มั่นคง สถานที่แห่งนี้จะมีนักธุรกิจต่างๆเดินทางมาทำการค้า เป็นสถานที่ที่มีความโดดเด่นสวยงามอย่างมาก อาคารต่างๆที่จะมีการสร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดง เป็นสถานที่มีอาคารเกาแก่ในสมัยอดีต ทั้งยังมีอาหารแบบดั้งเดิม ถือว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณีที่มีการรสืบทอดกันมา และยังเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวส่วนมากนิยมมาเที่ยวกันอีกด้วย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิดทำการ: 14:00-20:00

โทรศัพท์: +886-7-6616100

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลการเดินทาง
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม จากจุดออกเดินทางของคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Top