ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

เที่ยนแล่วเหยี่ยซื่อเจี่ย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2020-03-30
2713
การแนะนำ
เที่ยนแล่วเหยี่ยซื่อเจี่ยถือว่าเมีภูมิประเทศที่ไม่ดีที่สุดในใต้หวัน ภูมิประเทสพิเศษในทางภูมิศาสตร์มีการเรียกว่าภูมิประเทศที่ไม่ดีมีความชั่วร้ายที่สุด มีความสวยงามแบบชั่วร้าย จากเทียนแล่วถึงชีวานถนนทิศทาง 28 มีภูเขาไฟเกือบ 20 กว่าภูเขาไฟ และยังมีปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดเป็นระยะ น้ำเดือดขนาดเล็กและใหญ่จะมีชื่อเสียงที่สุดในสถานที่แห่งนี้ บริเวณทางเข่าจุดชมวิว จะมีศูนย์อธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรของหิน มีการอธิบายรูปภาพต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวต่างมีความเข้าใจเกี่ยวกับเที่ยนแล่วเหยี่ยซื่อเจี่ย สถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้น
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิดทำการ: เปิดบริการทั้งวัน

โทรศัพท์: +886-7-6367036

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลการเดินทาง
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม จากจุดออกเดินทางของคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Top