ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2020-03-30
3487
การแนะนำ
สนามกีฬาแห่งชาติเกาสง เปิดใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 โดยมีผู้เชี่ยวชาญสถาปัตยกรรมนานาชาติ ยี่ตงฟงโซง เป็นผู้ออกแบบโดยใช้เป็นสถานที่หลักในการแข่งขันเวิลด์เกมส์
มีจุดเด่นที่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายกับมังกรมีหลังคาที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในสนาม เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน นับเป็นสนามที่ได้ชื่อว่าสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ก่อน เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับและจะมีไกด์นำเที่ยว อธิบายรายละเอียดต่างๆ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิดทำการ: ทำการนัดล่วงหน้าเพื่อการเข้าชม

โทรศัพท์: +886-7-5829000

ข้อมูลการเดินทาง
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม จากจุดออกเดินทางของคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Top