ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2023-01-30
3548
การแนะนำ
ถือว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในใต้หวัน มีการก่อตั้งขึ้นในปี 1859 มีการสร้างขึ้นสำหรับทำการเรียนนการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับในด้านศาสนาคริสต์จักรโรมันคาทอลิก ถือว่าเป็นมหาวิหารแห่งแรกและเป็นสถานที่กำเนิดศาสนาคริสต์จักรโรมันคาทอลิก เป็นมหาวิหารใหญ่ของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก เป็นหมหาวิหารหนึ่งในสามที่มีผู้คนรู้จักมากที่สุด มหาวิหารแห่งนี้มีการออกแบบลักษณะโดยรวมแล้วจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปสไตล์โกธิค มีการผสมผสานในรูปแบบโรมัน ลักษณะภายในจะเป็นแบบแปดเหลี่ยม ได้รับรางวัลในปี 2001 เป็นอาคารประวัติศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศใต้หวัน
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ถึงวันพุธ、วันศุกร์ 09:00-12:00;14:00-17:00
วันพฤหัสบดี 11:00-12:00;14:00-17:00

โทรศัพท์: +886-7-2214434

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลการเดินทาง
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม จากจุดออกเดินทางของคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Top