ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

สถานที่ที่สวยที่สุดในกังซาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2023-04-22
4654
การแนะนำ
สถานที่จะอยู่ที่ทางแยกของกังซาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1.8 เฮกตาร์ สถานที่ที่สวยที่สุดในกังซาน ทางเดินที่มีความสวยงามอย่างมาก ความยาวทั้งหมด 88 เมตร ใช้ดนตรีเป็นแนวคิดในการออกแบบ ออกแบบในรูปแบบของสะพานทแยง สะพานหอคอยหลักที่มีความสวยงาอย่างมาก
  
สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำ อุทยาน ที่มึความสวยงามอย่างมาก เมื่ออากาศดีคุณสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขารอบๆ อาคารสถานที่สำคัญของเมืองเกาสง ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีความสวยงามอย่างมาก

ข้อมูลการจราจร
 

รถบัสสายแดง 68
สถานี MRT หนังกังซาน
(สถานี R24)  ทางออกที่ 1 เปลี่ยนสาย รถบัสสายแดง 68หรือนั่งแท็กซี่

สถานที่จอดรถ
ที่อุทยานหรือศูนย์เก็บน้ำ ยังมีที่จอดรถที่ Cailu Road หรือที่ Dazhuang Park นอกจากนี้ยังมี รถรับส่งและรถแท็กซี่อีกด้วย รถรับส่งวิ่งทุกๆ 15 ถึง 20 นาที และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการทำงานด้วยเช่นกัน
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

เวลาเปิดทำการ: ทางเดินสะพาน
วันธรรมดา9:00-17:00
วันหยุดเสาร์อาทิตย์9:00-18:00
ทุกวันจันทร์ไม่มีการเปิดทำการ วันสำคัญต่างมีการเปิดทำการปกติ

Admission charge: ราคา80เหรียญ
ลดราคา40เหรียญ(นักเรียน 6 ถึง 12 ปี,ยังมีบัตรลดราคาอีกด้วย)
20คนขึ้นไป: บัตรกรุ๊ป:มีการลดราคา 20%
100คนขึ้นไป: บัตรกรุ๊ป:มีการลดราคา 40%

โทรศัพท์: +886-7-6282100

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก
คำเตือน
เนื่องจากถนนที่ไม่ค่อยกว้างมากนัก เส้นทางถนนภูเขาอาจจะไม่ค่อยสะดวก สวนสาธารณะควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะท่องเที่ยวขอแนะนำให้เดินทางโดยการขนส่งมวลชน
ข้อมูลการเดินทาง
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสม จากจุดออกเดินทางของคุณ
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม
Top