ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเม่าหลิน “เส้นทางเดินป่าเสี่ยวฉางเฉิง” เปิดให้บริการอีกครั้ง!

วันที่ประกาศ:2021-04-06
วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2021-04-14
103
จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเม่าหลิน “เส้นทางเดินป่าเสี่ยวฉางเฉิง” เปิดให้บริการอีกครั้ง!
เส้นทางเดินป่าสะพานไม้เสี่ยวฉางเฉิงที่ตั้งอยู่ในเขตสันทนาการเขาหลงโถวซานของอุทยานชมวิวเม่าหลิน ที่สร้างขึ้นบนแนวสันเขาของภูเขาหลงโถวซาน และทอดยาวไปจนถึงสะพานแขวนตัวน่า ตลอดเส้นทางมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นได้กว้างไกลสุดตา เป็นเหมือนกับกำแพงเมืองจีนขนาดเล็ก และเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของเม่าหลินมาเป็นเวลานาน

เส้นทางสะพานไม้เสี่ยวฉางเฉิงที่ถูกปลวกกัดกินจนเสียหายหลายแห่ง ได้ปิดเพื่อทำการซ่อมแซมตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว จากการปิดบูรณะและตรวจรับงานที่ใช้เวลาเกือบหนึ่งปี ในที่สุดก็สามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ทางเดินสะพานไม้ที่มีความยาวเกือบ 1 กม. ในหนึ่งเที่ยวใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมง เหมาะสำหรับให้ทั้งเด็กและผู้ใหญมาเดินเที่ยวเพื่อสุขภาพ
รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเม่าหลิน “เส้นทางเดินป่าเสี่ยวฉางเฉิง” เปิดให้บริการอีกครั้ง!
Top