ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

[เปิดตัว eBook คู่มือการท่องเที่ยวกับร้านอาหารและที่พักในไต้หวัน ปี 2021] รวม 7 ภาษา ได้แก่ จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ให้ได้ดาวน์โหลดและใช้งาน!

วันที่ประกาศ:2021-07-29
วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2021-08-17
239
เปิดตัว eBook คู่มือการท่องเที่ยวกับร้านอาหารและที่พักในไต้หวัน ปี 2021
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในไต้หวัน ภายใต้การแนะนำของสำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมไต้หวัน สมาคมการท่องเที่ยวไต้หวันได้จัดทำและเผยแพร่ "คู่มือการท่องเที่ยวกับร้านอาหารและที่พักในไต้หวัน ปี 2021" เนื้อหาสำคัญของคู่มือรวมถึงข้อมูลการเดินทางมาไต้หวัน ข้อมูลการคมนาคมในไต้หวัน กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ของขวัญของฝากยอดนิยมและโปรแกรมท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นต้น เพื่อให้ตลาดท่องเที่ยวต่างๆ ได้ใช้เผยแพร่ข้อมูล นำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวและธีมการท่องเที่ยวที่ได้รับการสนับสนุนใหม่ล่าสุดของไต้หวันให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนทราบ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาดการท่องเที่ยว ปีที่แล้วได้มีการเพิ่มกลุ่มภาษาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม รวม 7 ภาษา โดยเน้นการใช้งานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันในต่างประเทศทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดคาร์บอนและแนวโน้มความเป็นสากลรูปแบบใหม่ จึงได้เร่งส่งเสริมการอ่านสีเขียวแบบไม่ใช้กระดาษ ด้วยการเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้คู่มือในภาษาต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โปรดช่วยเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและหน่วยงานในสังกัด พร้อมดาวน์โหลดและใช้งาน และหวังว่านักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจะได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของไต้หวันเพิ่มมากขึ้นจากคู่มือเล่มนี้ และเพิ่มความต้องการในการเดินทางมาท่องเที่ยวในไต้หวัน สามารถส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไต้หวันอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตการท่องเที่ยวของไต้หวัน
รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง
Top