ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

พิธีเปิดศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในภาคใต้ของไต้หวัน

วันที่ประกาศ:2021-10-26
วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2021-11-10
20
พิธีเปิดศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในภาคใต้ของไต้หวัน
ศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสงที่ก่อสร้างและการวางแผนมานานหลายปี จะจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคมนี้! ในฐานะหน่วยงานหลักในการก่อสร้างศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสง กระทรวงวัฒนธรรมจึงทุ่มเทให้กับการก่อสร้างของเกาสงอย่างเต็มที่ โดยให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ ใช้การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงป๊อปของเกาสง นอกจากนี้ยังรู้สึกได้ถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐบาลกลาง เป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมเพลงของเกาสง เริ่มดำเนินงานทุกๆ ด้าน โดยหวังว่าจะเป็นกำลังสนับสนุนที่่แข็งแกร่งที่สุดของอุตสาหกรรมนี้!
高雄流行音樂中心區域高雄流行音樂中心正式開幕นางหวังเหวินชุ่ย ผู้อำนวยการศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสงและผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมเทศบาลนครเกาสงกล่าวว่า “ศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสงถูกจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ “ด้านหน้าเป็นหน้าร้าน ด้านหลังเป็นโรงงานผลิต” ที่ผสมผสานเนื้อหารายการการแสดงดนตรีป๊อปรูปแบบใหม่ๆ เอาไว้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้การบริการโสตทัศนูปกรณ์และได้บูรณาการการให้บริการทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมด้านนิทรรศการและการแสดงที่สมบูรณ์แบบ ทำให้เกาสงเป็นสถานที่จัดแสดงดนตรีป๊อปเพียงแห่งเดียวของไต้หวันที่ให้บริการด้านนิทรรศการและการแสดงที่มีมาตรฐานสูงและช่วยเพิ่มมูลค่าให้ Iot ระดับอุตสาหกรรมด้านดนตรีไปพร้อมๆ กัน ”
高雄流行音樂中心夜景นางหลี่ซินหยุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสง ซึ่งเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและการอบรมบุคลากรอย่างเต็มที่ กล่าวว่า “ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสงจะจัดการแสดงคอนเสิร์ตต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากจะจัดการแสดงแล้ว วัตถุประสงค์ในระยะยาวของศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสงก็คือทำหน้าที่ร่วมฝึกอบรมบุคลากรและพัฒนาวงการดนตรีป๊อป เริ่มต้นจากดนตรี ก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรม บูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้ากับศิลปะที่หลากหลาย โดยเน้นที่พื้นที่ภาคใต้เป็นหลัก ครอบคลุมถึงโรงเรียนทุกระดับชั้นที่อยู่ในภูมิภาคและพี่น้องประชาชนที่สนใจด้านดนตรี ส่งเสริมปลูกฝังด้านการดนตรีในท้องถิ่นให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น高雄流行音樂中心空拍夜景
รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • พิธีเปิดศูนย์ดนตรีป๊อปเกาสง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในภาคใต้ของไต้หวัน
Top