ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

เทศกาลชมผีเสื้อเม่าลินเกาสง 2021-2022

วันที่ประกาศ:2021-11-30
วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2021-12-14
40
เทศกาลชมผีเสื้อเม่าลินเกาสง 2021-2022
เขตเม่าหลิน เมืองเกาสง เป็นหนึ่งในหุบเขาผีเสื้ออพยพฤดูหนาวที่มีเพียงสองแห่งในโลก ที่ถูกจัดให้เป็นหุบเขาผีเสื้ออพยพฤดูหนาวขนาดใหญ่สองแห่งในโลก ควบคู่ไปกับหุบเขาผีเสื้อจักรพรรดิของเม็กซิโก (หุบเขาผีเสื้อสีม่วงไม่ได้เป็นชื่อของสถานที่ แต่เป็นชื่อที่นักวิจัยผีเสื้อใช้เพื่ออ้างถึงปรากฏการณ์ทางนิเวศวิทยาของกลุ่มผีเสื้อจรกาจุดม่วงที่รวมกลุ่มกันอพยพในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะ)

ปรากฏการณ์ "หุบเขาผีเสื้อสีม่วง" จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงมีนาคมของปีถัดไป กลุ่มผีเสื้อจรกาจุดม่วงจะรวมตัวกันอยู่ที่หุบเขาแม่น้ำสายย่อยของแม่น้ำเหล่าหนงบนเขาต้าอู่ซันเพื่อหนีความหนาว จนกระทั่งถึงฤดูใบไม้ผลิถึงจะค่อยๆ บินกลับมาทางเหนือ ในทางชีววิทยา คือปรากฏการณ์ "การรวมกลุ่มหนีฤดูหนาว" ในแต่ละปีจะมีผีเสื้อจรกาจุดม่วงประมาณ 1-2 แสนตัวมาหลบหนีช่วงฤดูหนาวที่เม่าหลิน ผีเสื้อจรกาจุดม่วงที่ขยับปีกร่ายรำอยู่ภายใต้แสงแดดและบินผ่านหุบเขาเม่าหลิน ทำให้ “หุบเขาผีเสื้อสีม่วง" เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์!

ในระหว่างการชมผีเสื้อประจำปี (เดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมของปีถัดไป) เขตวนอุทยานแห่งชาติเม่าลินของเกาสงได้จัดกิจกรรมชมผีเสื้อเม่าหลิน เทศกาลชมผีเสื้อเม่าหลินเกาสง 2021-2022 จะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ว่าการวนอุทยานแห่งชาติเม่าหลินจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

紫斑蝶
ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
รูปถ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
Top