ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

นักท่องเที่ยวควรทราบ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศ

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศ

แนะนำวีซ่า

วีซ่าของสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) แบ่งออกเป็นสี่ประเภท ตามวัตถุประสงค์และสถานะในการเดินทางเข้าประเทศของผู้ขอวีซ่า:

 • วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน (Visitor Visa):วีซ่าระยะสั้น พำนักอยู้ในไต้หวันไม่เกิน 180 วัน
 • วีซ่าประเภทพำนักระยะยาว (Resident Visa):วีซ่าระยะยาว พำนักอยู่ในไต้หวันมากกว่า 180 วันขึ้นไป
 • วีซ่าประเภททูต (Diplomatic Visa)
 • วีซ่าประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)

ไม่ต้องขอวีซ่า

พลเมืองจากบางประเทศจะได้รับการยกเว้นวีซ่าเมื่อเดินทางมาไต้หวัน ตรวจดูรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศที่ได้รับยกเว้นวีซ่าได้ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน เว็บไซต์

ขอหนังสือเดินทาง วีซ่าและการรับรองเอกสาร

 • ชื่อหน่วยงาน:กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน
 • เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงศุกร์ 08:00-17:00 น. (ไม่หยุดพักเที่ยง, ปิดวันเสาร-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • แผนที่:ชั้น 3-5 อาคารสำนักงานร่วมส่วนกลางเลขที่ 2-2 ถ.จี่หนาน ช่วง 1 เขตจงเจิ้ง เมืองไทเป แผนที่
 • TEL:+886-2-23432888
 • FAX:+886-2-23432968
สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินของไต้หวันคือดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NT$)

 • ธนบัตรของดอลลาร์ไต้หวันใหม่แบ่งออกเป็น :NT$2,000 NT$1,000 NT$500 NT$200 และ NT$100
 • เหรียญของดอลลาร์ไต้หวันใหม่แบ่งออกเป็น:NT$50 NT$20 NT$10 NT$5 และ NT$1

แลกเงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่ได้ที่ไหน

 • สนามบินนานาชาติเกาสง:นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเกาสงโดยเครื่องบิน คุณสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไต้หวัน (Bank of Taiwan) หรือที่ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ (Mega International Commercial Bank) ที่ชั้น 1 และช่ั้น 3 ของอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ที่นี่
 • ท่าเรือเกาสง:สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือสำราญ คุณสามารถแลกเงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่ที่ตู้เอทีเอ็ม เพียงแค่เตรียมสำเนาหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตเข้าเมืองก็สามารถแลกเงินได้ ในวงเงินสูงสุดวันละ 100,000 ดอลลาร์ไต้หวัน นอกจากนี้ยังให้บริการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่กับดอลลาร์สหรัฐฯ เงินเยนของญี่ปุ่น และเงินหยวนของจีนอีกด้วย
  สถานที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ:ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ท่าเรือที่ 9 -ของท่าเรือเกาสง
Wi-Fi

Wi-Fi

เมื่อมาเที่ยวไต้หวัน คุณไม่ต้องกังวลกับปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi มากกว่า 4,000 จุดตามสถานที่ท่องเที่ยวและสถานีสำคัญต่างๆ หลังจากเดินทางเข้ามาในไต้หวันแล้ว เข้าไปที่เว็บไซต์ iTaiwan แล้วกดยอมรับ "ข้อกำหนดการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายของ iTaiwan" เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้บริการ Wi-Fi ของ iTaiwan ได้
นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านกาแฟบางแห่งที่ให้บริการ Wi-Fi ฟรี เพียงแค่สอบถามกับทางร้าน

3475
Top