ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

  • ศูนย์บรรยายให้ความรู้เชิงธรณีวิทยาและนิเวศวิทยาหินโคลนโลกพระจันทร์ เถียนเหลียว

    ศูนย์บริการนักท่องเ ที่ยวมูนเวิลด์

    “ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมูนเวิลด์” มีลักษณะภายนอกที่พิเศษมีชิวิตชีวา โดยใช้เทคนิคการออกแบบอย่าง “การผสานภูมิทัศน์” และ “แนวเส้นพาดผ่าน” เพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่กลมกลืนกับพื้นที่ในท้องถิ่น นอกจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีร้าน 7-11 แห่งแรกในเถียนเหลียว ศูนย์ขายสินค้าทางการเกษตร และตลาดนัดขนาดเล็ก ผสมผสานเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างลงตัว นักท่องเที่ยวสามารถมาที่นี่เพื่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวก่อน แล้วไปชมทิวทัศน์หินโคลน แล้วค่อยกลับมาซื้อสินค้าทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมูนเวิลด์ให้บริการแบบครบวงจร ช่วยให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น!

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟเกาสง

09:00-18:00 (เปิดทำการตลอดทั้งปี)
+886-7-2362710
เลขที่ 318 ถ.เจี้ยนกั๋ว 2 เขตซันหมิน เมืองเกาสง

เลขที่ 318 ถ.เจี้ยนกั๋ว 2 เขตซันหมิน เมืองเกาสง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสนามบินเสียวกัง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)

1807
Top