ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

สอบถามข้อมูลท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซีจื่อวาน

  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซีจื่อวาน

  "ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซีจื่อวาน" ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเซียวฉวนโถว เขตกู่ซัน ให้บริการที่หลากหลาย เช่นให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว จำหน่ายของที่ระลึก จัดนิทรรศการและการแสดงด้านวัฒนธรรมเป็นต้น ให้นักท่องเที่ยวใช้เป็นที่พักผ่อน และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

  • 10:00–12:00, 13:30–17:00 (ปิดทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์)
  • +886-910-579032
  ลขที่ 30 ถ.เซียวฉวน เขตกู่ซัน เมืองเกาสง
 • ศูนย์บรรยายให้ความรู้เชิงธรณีวิทยาและนิเวศวิทยาหินโคลนโลกพระจันทร์ เถียนเหลียว

  ศูนย์บรรยายให้ความรู้เชิงธรณีวิทยาและนิเวศวิทยา หินโคลนโลกพระจันทร์ เถียนเหลียว

  • 9:00~17:00
  • +886-7-6367036
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสถานีรถไฟเกาสง

10:00-19:00 (เปิดทำการตลอดทั้งปี)
+886-7-2362710
เลขที่ 318 ถ.เจี้ยนกั๋ว 2 เขตซันหมิน เมืองเกาสง

เลขที่ 318 ถ.เจี้ยนกั๋ว 2 เขตซันหมิน เมืองเกาสง

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสนามบินเสียวกัง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสนามบินเสียวกัง (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ)

158
Top