ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวเมืองเกาสงให้ความเคารพและความสำคัญอย่างมากกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาทางเว็บไซต์ ควรอ่านรายละเอียดนโยบายการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน จะทำให้คุณมีความเข้าใจรายละเอียดการใช้งานของเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น ทางเว็บไซต์ยังมีการช่วยเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ และข้อมูลส่วนบุคคลมีการเก็บรวบรวมรักษาไว้อย่างดี

ขอบเขตในการใช้งาน
นโยบายรักษาความปลอดภัย จะมีการเริ่มใช้งานตอนที่คุณกำลังท่องเที่ยวอยู่ที่เมืองเกาสง(มีการเรียกว่ากลุ่มเว็บไซต์)กิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองเกาสง ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรเชื่อมโยงการค้นหาเว็บไซต์อื่น ๆผ่านทางเว็บไซต์ของเรา แต่เมื่อคุณดำเนินกิจกรรมต่างๆบนเว็บไซต์ของเรา จะมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างดี 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
กิจกรรมออนไลน์และการสำรวจข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
เมื่อคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์และการตรวจสอบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต คุณจะต้องกรอก ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการผ่านทางโฆษณาทางเว็บไซต์และสามารถทำการเชื่อมโยงโดยตรงกับทางเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆและกิจกรรมต่างๆได้อีกด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการกรอกเรียบร้อยแล้ว แต่ละเว็บไซต์ก็จะมีการเก็บรวบรวมไว้เป็นอย่างดี แต่เมื่อไม่มีการใช้นโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถทำการรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
หมวดทั่วไป
ทางเว็บไซต์จะมีการเก็บสำรองข้อมูลทั่วไปที่คุณเคยค้นหาตรวจสอบไว้ จะมีการบันทึกข้อมูลด้วยไฟล์บันทึกข้อมูล (LOG)  และมีการติดตั้งอุปกรณ์ IP เวลาในการใช้งาน เบราว์เซอร์ จะมีการบันทึกข้อมูลทั่วไปที่มีการคลิกดู และทางเว็บไซต์จะมีการเชื่อมต่อทำเครื่องหมายเบราว์เซอร์ของแต่ละบุคคล จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้อย่างเรียบร้อย คุณจะต้องแจ้งรายละเอียดส่วนบุคคลของคุณให้กับทางเว็บไซต์ ไม่เช่นนั้นทางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ไว้ได้ 
อื่นๆ
นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการกรอกเรียบร้อยแล้ว คุณยังสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลหรือสามารถเช็ครายละเอียดประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้ โดยคุณจะต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อีเมล ชื่อ นามสกุล รูปแบบของข้อมูลเหล่านี้ก็จะไม่ใช่รูปแบบข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในขอบเขตของนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ เมื่อคุณมีการฝากข้อความหรือความคิดเห็นกับทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จะมีการบันทึกและทำการประมวลผล

นโยบายคุกกี(Cookies) การใช้งานส่วนบุคคล
ในส่วนของด้านการให้บริการ จะมีการใช้ระบบคุกกี(Cookies) มาทำการจัดเก็บข้อมูล มีการติดตามจัดเก็บข้อมูลสำรองไว้อย่างเรียบร้อย ระบบคุกกี(Cookies) จะมีการจัดโอนข้อมูลจากเว็บไซต์ไปที่เบราว์เซอร์ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบสั้นไว้ ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานสามารถตั้งฟังก์ชั่น เน็ตสเคป(Netscape) สามารถทำการติดตั้งได้ หรือจะใช้ IE (การเลือกใช้ Internet )เพื่อความปลอดภัย ยังสามารถทำการปรับเปลี่ยน เบราว์เซอร์ เพื่อสามารถใช้งานควบคู่ไปกับระบบ คุกกี(Cookies) การใช้งานระบบ คุกกี(Cookies) ทั้งหมด ต้องทำการตั้งค่า ระบบคุกกี(Cookies) และจะได้รับการแจ้งเตือน
หรือถ้าจะปฏิเสธการใช้งาน
ระบบ คุกกี(Cookies)ทั้งหมด คุณจะไม่สามารถที่จะใช้งานนโยบายรักษาความเป็นส่วนบุคคลของทางเว็บไซต์ได้ และไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งหมดทางเว็บไซต์ได้
โดยทั่วไปแล้ว เมื่อดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ตามสถานการณ์ข้างต้นนี้ สามารถที่จะทำการกรอกข้อมูลได้ที่เบราว์เซอร์ระบบคุกกี(Cookies) เพื่อสามารถบริการนโยบายรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลได้และเพื่อให้คุณสะดวกมากยิ่งขึ้นในการมีส่วนร่วมทำกิจกรรม คุณสามารถทำการลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ และจะมีการแก้ใขข้อมูลเมื่อคุณออกระบบ
เพื่อสำรวจสถิติจำนวนผู้เข้าชมและทำการวิเคราะห์
เพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์ของทางเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงด้านการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้น
การติดตามการสนับสนุนการโฆษณาหรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมด้านการขาย
เมื่อมีการส่งข้อความผ่านทางอีเมลหรือส่งผ่านทางกิจกรรมของทางเว็บไซต์ ต้องมีการกรอกข้อมูลผ่านทาง ระบบ คุกกี(Cookies) และสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ คุณยังสามารถมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับผู้ใช้งานที่มีส่วนร่วมด้วยกันได้

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็บไซต์ไม่มีการขาย เช่า หรือทำการแก้ใขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับกลุ่มองกรค์ใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าอยู่ในเหตุการณ์เฉพาะที่ทางเว็บไซต์จะต้องทำการตรวจเช็ครายละเอียดข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม เพื่อที่จะทำการตรวจสอบ
แบบทำการตรวจสอบกิจกรรมออนไลน์
ทางเว็บไซต์จะมีการรวบรวมรายชื่อของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับกิจกรรมจับสลากแจกรางวัล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่เพื่อที่จะทำการแจ้งผลประกาศการจับสลากแจกรางวัล และสำหรับการวิเคราะห์วัตถุประสงค์อื่นๆ ในส่วนข้อมูลอื่นๆจะมีการวิเคราะห์เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ นอกจากผู้ให้สัมภาษณ์ตกลงยืมยอมและเห็นด้วย มิฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดจะนำมาทำการวิเคราะห์กับทางเว็บไซต์เท่านั้น จะไม่มีการนำข้อมูลไปดำเนินการทางวัตถุประสงค์อื่นๆโดยเด็ดขาด

สถิติและการวิเคราะห์
ทางเว็บไซต์มีการสำรวจข้อมูล ทั้งกิจกรรมแฟ้มการบันทึกเซิร์ฟเวอร์ จำนวนผู้ใช้และเริ่มทำการวิเคราะห์ การศึกษาครั้งนี้จะอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์สถิติการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด และเริ่มเข้าสู่การรายงาน จากการวิเคราะห์เสร็จแล้วจะเริ่มทำการประกาศอย่างเป็นทางการ จะไม่มีการเจาะจงข้อมูลโดยเฉพาะมาทำการวิเคราะห์อย่างแน่นอน

ขั้นตอนในการเปิดเผยข้อมูล
ทางเว็บไซต์ไม่มีการขาย เช่า หรือทำการแก้ใขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับกลุ่มองกรค์ใดๆทั้งสิ้น แต่ถ้าอยู่ในเหตุการณ์เฉพาะที่ทางเว็บไซต์จะต้องทำการตรวจเช็ครายละเอียดข้อมูลให้กับบุคคลที่สาทำการตรวจสอบเพื่อให้คุณมีบริการสิทธิพิเศษ:
บริการสิทธิพิเศษจะมีการร่วมใช้แบ่งปันข้อมูลร่วมกับบุคคลที่สาม ทางเว็บไซต์จะมีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเต็มและจะมีการแจ้งให้ท่านทราบก่อน  คุณสามารถทำการเลือกได้จะยอมรับบริการสิทธิพิเศษหรือไม่
คุณภาพในด้านการให้บริการและด้านการประเมินผล:เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้รับการบริการที่ถูกต้องและมีคุณภาพ ทางเว็บไซต์จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นอย่างดี เมื่อข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์มีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกับบุคคลที่สามจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียด และนอกจากนี้ เมื่อมีการร่วมงานในอนาคตข้างหน้า หน่วยงานด้านการโฆษณาและการบริการอื่น ๆ ทั้งด้านการบริการแนะนำบุคคลที่สามวัตถุประสงค์ต่างๆจะมีการดำเนินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้สถานการณ์ทางเว็บไซต์จะไม่มีการระบุชื่อ และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
อื่น
หน่วยงานสืบสวนการพิจารณาคดี จะต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมาย และเข้าสู่ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
การละเมิดกฎระเบียบของเว็บไซต์และทำให้ผู้อื่นได้รับผลกระทบ เว็บไซต์รัฐบาลจะมีการดำเนินการและทำการตรวจสอบ
ปกป้องผู้ใช้งานอื่นๆให้มีสิทธิที่ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นอย่างดี ถ้าผู้ใช้งานเว็บไซต์ไม่มีการอนุญาติให้แก้ไขเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล  หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลบางส่วน) ของผู้ใช้งานทางเว็บไซต์ นอกจากจะได้รับความยินยอมอนุญาติจากคุณ

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเว็บไซต์ไม่มีการกำหนดเวลาในการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานป้องกันความเป็นส่วนตัว เมื่อมีการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์จะมีการเตือนรายละเอียดข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง

นโยบายรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีการสอบถาม
ทางเว็บไซต์ไม่มีการกำหนดเวลาในการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานป้องกันความเป็นส่วนตัว เมื่อมีการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์จะมีการเตือนรายละเอียดข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง
การตรวจสอบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น แต่ทางเว็บไซต์จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีที่สุด เนื่องจากการถ่ายโอนข้อมูลจะมีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการส่งข้อความหรือการรับข้อความนั้นจะมีความปลอดภัยที่สุด

ผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบใดก็ได้ เช่น การกรอกเอกสารส่วนบุคคล อีเมล ชื่อ นามสกุล ถ้าคุณกังวลว่าจะมีผู้อื่นขโมยดูและแอบใช้ข้อมูลของคุณ คุณไม่ต้องกรอกเอกสารพวกนี้ก็ได้ เพราะถ้าคุณทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้วและมีผู้อื่นมาแอบดูข้อมูลของคุณ คุณอาจจะได้รับโฆษณาจากกลุ่มเว็บไซต์ต่างๆหรือข้อความขยะต่างๆ คุณควรเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเพราะเหตุใด และทางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถที่จะทำการควบคุมได้ และไม่สามารถทำการรับผิดชอบได้เช่นกัน

 

1500
Top