ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

Chính sách an toàn trang web

การตรวจสอบข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็น แต่ทางเว็บไซต์จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีที่สุด เนื่องจากการถ่ายโอนข้อมูลจะมีความเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทำให้ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการส่งข้อความหรือการรับข้อความนั้นจะมีความปลอดภัยที่สุด

 ผู้ใช้งานทางเว็บไซต์สามารถทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบใดก็ได้ เช่น การกรอกเอกสารส่วนบุคคล อีเมล ชื่อ นามสกุล ถ้าคุณกังวลว่าจะมีผู้อื่นขโมยดูและแอบใช้ข้อมูลของคุณ คุณไม่ต้องกรอกเอกสารพวกนี้ก็ได้ เพราะถ้าคุณทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้วและมีผู้อื่นมาแอบดูข้อมูลของคุณ คุณอาจจะได้รับโฆษณาจากกลุ่มเว็บไซต์ต่างๆหรือข้อความขยะต่างๆ คุณควรเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเพราะเหตุใด และทางเว็บไซต์ก็ไม่สามารถที่จะทำการควบคุมได้ และไม่สามารถทำการรับผิดชอบได้เช่นกัน

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล:
ทางเว็บไซต์ไม่มีการกำหนดเวลาในการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานป้องกันความเป็นส่วนตัว เมื่อมีการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์จะมีการเตือนรายละเอียดข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง

1253
Top