ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

เที่ยวเมืองโบราณทางการทหารฟ่งซัน

พิพิธภัณฑ์ตัวเมืองที่มีประวัติยาวนานถึงสองร้อยปี
 • แนะนำเส้นทางเดินเที่ยว
  แนะนำเส้นทางเดินเที่ยว

  เดินชมเมือง ค้นหาความงามของเมืองโบราณ

  ในอดีตเขตฟ่งซันเป็นศูนย์กลางทางการเมือง มีสถานที่ราชการและโบราณสถานหลายแห่ง ที่คงอนุรักษ์ไว้และพบเห็นได้ตามท้องถนน มีร้านค้าและงานฝีมือแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นร้านตีเหล็ก ร้านขายของใช้ทางศาสนา และร้านขนมเป็นต้น ที่ทำให้รูปลักษณ์ที่ทันสมัยของเขตฟ่งซันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของมรดกทางวัฒนธรรม

 • ขี่รถจักรยานเที่ยวฟ่งซัน
  ขี่รถจักรยานเที่ยวฟ่งซัน

  ขี่รถจักรยา นเที่ยวฟ่งซัน

  วิธีที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักเขตฟ่งซันคือการขี่รถจักรยานเที่ยว เที่ยวชมอนุสรณ์สถานทางการทหารและหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่สวยงามที่อยู่ในเขตพื้นที่คลองชลประทานเฉากงและถนนสีเขียวริมแม่น้ำฟ่งซัน ชมเมืองโบราณเก่าแก่ แล้วยังสามารถลิ้มรสอาหารว่างแบบดั้งเดิมตามตรอกซอกซอยน้อยใหญ่ สัมผัสกับรสชาติแบบฟ่งซันแท้ๆ

  สถานที่เช่ายืมรถจักรยาน:รถไฟฟ้า สถานีฟ่งซันตะวันตก (O11), รถไฟฟ้าสถานีฟ่งซัน (O12), รถไฟฟ้าสถานีต้าตง (O13)

อาหารอร่อยในเมืองโบราณ

อาหารอร่อยในเมืองโบราณ

 • อาหารในตลาด

  ในย่านเก่าแก่ที่อยู่ระหว่างศาลเจ้าซวงจือถิงกับวัดหลงซัน เป็นที่ตั้งของ 2 ตลาดขนาดใหญ่ คือตลาดฟ่งซัน 1 และตลาดฟ่งซัน 2 ที่เป็นศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองดั้งเดิมแสนอร่อย และยังเป็นคลังอาหารขนาดใหญ่ของคนในท้องถิ่น

 • ฉื่อซันกั่ว

  ฉื่อซัน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของฟ่งซัน ในอดีตมีชื่อเสียงในการทำอาหารทานเล่น สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน มีร้านเก่าแก่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งบนถนนเหวินเหิง ซอย 278 ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือฉื่อซันกั่วของร้านโหยวเจีย

 • อาหารหมู่บ้านทหารผ่านศึก

  ในฟ่งซันยังคงอนุรักษ์การทำอาหารสไตล์หมู่บ้านทหารผ่านศึกด้วยมือมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวหลงเปาหรือแป้งทอดไส้เนื้อที่มีตัวแป้งไส้แน่น ล้วนเป็นอาหารที่ต้องลองทานเมื่อมาเยือนที่นี่

แนะนำของฝากจากฟ่งซัน

แนะนำของฝากจากฟ่งซัน

ร้านขนมเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขตฟ่งซัน ด้วยเทคนิคการผลิตแบบดั้งเดิม ประกอบกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและคิดค้นรสชาติใหม่ๆ ที่ทำให้ร้านขนมเก่าแก่ที่บริหารโดยคนรุ่นใหม่ยังคงมีเสน่ห์อยู่เหมือนเดิม นอกจากนี้ บนถนนอู๋เจี่ยยังมีร้านขายขนมถั่วตัดสองร้าน ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อที่ต้องซื้อเมื่อมาเยือนฟ่งซัน

ร้านขนมอู๋จี้
ร้านถั่วตัดจื้อหมิง
ร้านถั่วตัดมู่หลุน
พักในหมู่บ้านทหารผ่านศึก 1 คืน

พักในหมู่บ้านทหารผ่านศึก 1 คืน

หมู่บ้านหวงผู่ใหม่
แบ็คเพ็คเกอร์ฟ่งซัน79
โรงแรม Moonlight Hostel
โรงแรม CandyFloss B&B
โรงแรม Egg soup House
โรงแรมเจวี้ยนไต้ฉี เกสเฮ้าส์ (Juandaiqi Guesthouse)
โรงแรม House of Missing You
โรงแรม Here sleep
1281
Top