ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ และท่องเที่ยวช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งต่างๆ ทัวร์ท่องเที่ยวสองวัน

วันที่ประกาศ:2017-06-03
วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2019-07-10
19.3พัน
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ และท่องเที่ยวช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งต่างๆ ทัวร์ท่องเที่ยวสองวัน

จำนวนวันที่ท่องเที่ยว: 2 Days

ประเภท: แนะนำการท่องเที่ยว & ยิงฟ่าจื่อไจ่ & การท่องเที่ยวแบบครอบครัว

แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว
ภูมิภาค
Dashu Dist.
ไฮไลท์การเดินทาง
สถานที่แห่งนี้มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวก ไม่ลำบากในการเดินทาง สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั้งครอบครัว
การแนะนำ
ผู้สูงอายุ, คนในครอบครัว
ยานพาหนะ
ต้นไม้ศักด์สิทธิ์, รถยนต์, ผู้โดยสารยี้ต้า
อื่นๆ
Top