ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

วัฒนธรรมดั้งเดิม การท่องเที่ยวสำรวจระบบนิเวศ การท่องเที่ยวทัวร์สองวัน

วันที่ประกาศ:2017-06-27
วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2019-07-10
17.2พัน
วัฒนธรรมดั้งเดิม  การท่องเที่ยวสำรวจระบบนิเวศ การท่องเที่ยวทัวร์สองวัน
แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว
ภูมิภาค
Maolin Dist., Liugui Dist., Jiaxian Dist., and Shanlin Dist.
ไฮไลท์การเดินทาง
สามารถชมระบบนิเวศชั้นนำของโลกทั้งขั้นที่หนึ่งและสองที่มีทั้งภูมิทัศน์และวัฒนธรรมต่างๆแบบดั้งเดิม
การแนะนำ
คนในครอบครัว, กลุ่มนักเรียน, ผู้สูงอายุ
ยานพาหนะ
รถยนต์
อื่นๆ
Top