ไปที่ส่วนเนื้อหาหลัก จุดยึด

เว็บไซต์การท่องเที่ยวเกาสง

จุดยึด

การท่องเที่ยวทางเรือหนึ่งวัน

วันที่ประกาศ:2017-06-27
วันที่ปรับปรุงข้อมูล:2017-07-18
26.5พัน
การท่องเที่ยวทางเรือหนึ่งวัน
แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว
ภูมิภาค
Cianjhen Dist., Cijin Dist., Gangshan Dist.
ไฮไลท์การเดินทาง
การท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม การท่องเที่ยวทางเรือที่สามารถเที่ยวชมสถานที่สวยงามต่างๆมากมาย มีทั้งสถานที่ชีจิงและกุซานต่างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอย่างมาก และสามารถใช้จักรยานCity Bikeในการท่องเที่ยวได้อีกด้วย
อื่นๆ
Top