Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Trung tâm âm nhạc đương đại Cao Hùng (Vịnh sông Love)

Tổng cộng có 9 bức ảnh

  • 高雄流行音樂中心夜景
  • 愛河灣傍晚
  • 高雄流行音樂中心繽紛燈光
  • 愛河灣夜景
  • 鯨魚堤岸
  • 高雄港區
  • 高雄流行音樂中心港區
  • 高雄流行音樂中心與遊船
  • 愛河灣璀璨夜景
Top