Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Khu vui chơi vườn quốc gia Đằng Chi(tạm dừng phục vụ)

Tổng cộng có 12 bức ảnh

 • 藤枝國家森林遊樂區風景優美
 • 藤枝國家森林遊樂區林區步道
 • 藤枝國家森林遊樂區琳霧瀰漫
 • 藤枝國家森林遊樂區大門口
 • 藤枝國家森林遊樂區霧濛濛
 • 藤枝國家森林遊樂區林木蒼翠茂盛
 • 藤枝國家森林遊樂區整修後重新開園
 • 藤枝國家森林遊樂區大門
 • 藤枝國家森林遊樂區園區造林樹種豐富。
 • 藤枝國家森林遊樂區林木蒼翠茂盛,微風吹拂宛如海濤,故又名「森濤」
 • 藤枝國家森林遊樂區大門入口
 • 藤枝國家森林遊樂區可登高望遠
Top