Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Miếu Chenghuang (Thành Hoàng)

Ngày cập nhật:2020-03-30
3109
Giới thiệu
Miếu Thành Hoàng ở thành cổ Phượng Ấp được tái xây dựng vào năm dân quốc thứ 57. Nơi đây thể hiện rõ nghệ thuật kiến trúc và lối trang trí đậm chất cổ xưa của các đền miếu truyền thống. Tại vị trí đỉnh lễ, bên trên chiếc cột có một bảng tính lớn đề 3 chữ “Tự hỏi lòng”, quay đầu lại thì thấy đề 4 chữ “Thiện ác khó giấu”, như những lời giáo huấn tới mọi người.
Thông tin cảnh đẹp

Thời gian mở cửa: 04:30-21:30

Điện thoại: +886-7-5832356

Liên kết liên quan: Trang web

Thông tin giao thông
Sau khi vào, có thể lựa chọn phương thức giao thông thích hợp theo nơi xuất phát của bạn
Cảnh đẹp xung quanh Thêm nhiều cảnh đẹp
Top