Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Viện mỹ thuật Foguangyuan (Phật Quang Duyên)

Ngày cập nhật:2020-03-30
2654
Giới thiệu
Viện mỹ thuật được thành lập để tạo cơ hội cho du khách làm quen với Phật Giáo, từ đó hiểu về các giá trị nội hàm thực tế của Đạo Phật, thưởng thức vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo. Ngoài nội dung triển lãm thường được tổ chức – “Vân Thủy Tam Thiên”, là hình ảnh 50 năm hành đạo của hòa thượng Tịnh Vân, thì còn khu vực triển lãm và lớp học mỹ thuật. Tại đây, Phật giáo được kết hợp với văn hóa – nghệ thuật, trở thành không gian thư giãn, tĩnh tâm cho khách vãng lai.
Thông tin cảnh đẹp

Thời gian mở cửa: 09:00-17:00

Điện thoại: +886-7-6561921#1430

Liên kết liên quan: Trang web

Thiết bị dịch vụ
Thông tin giao thông
Sau khi vào, có thể lựa chọn phương thức giao thông thích hợp theo nơi xuất phát của bạn
Cảnh đẹp xung quanh Thêm nhiều cảnh đẹp
Top