Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Cung Tianhou (Thiên Hậu Cung)

Ngày cập nhật:2020-03-30
2820
Giới thiệu
Khoảng năm 1700, người dân đã thỉnh tượng thánh mẫu Ma Tổ từ Đại Lục về Kỳ Sơn để thờ cúng và cầu bình an. Đây là cung miếu duy nhất từ thời nhà Thanh thống trị mà còn được bảo tồn ở Kỳ Sơn, nên đã trở thành địa điểm tín ngưỡng trọng điểm đối với người dân bản địa. Do hương hỏa thịnh vượng, phần mặt của bức tượng Ma Tổ đã bị ngả màu đen bóng. Thiên Hậu Cung là danh thắng du lịch cũng như địa điểm khảo cứu lịch sử quan trọng ở Kỳ Sơn.
Thông tin cảnh đẹp

Thời gian mở cửa: 05:00-22:00

Điện thoại: +886-7-6612037

Liên kết liên quan: Trang web

Thông tin giao thông
Sau khi vào, có thể lựa chọn phương thức giao thông thích hợp theo nơi xuất phát của bạn
Cảnh đẹp xung quanh Thêm nhiều cảnh đẹp
Top