Chuyển đến phần nội dung chính Điểm neo
Điểm neo

Chính sách quyền riêng tư

Bạn thân mến, Cục Du lịch Chính quyền thành phố Cao Hùng đặc biệt coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng mạng. Xin hãy đọc kĩ Chính sách bảo vệ an toàn thông tin và quyền riêng tư của Cục Du lịch Chính quyền thành phố Cao Hùng dưới đây để giúp bạn hiểu hơn về các chính sách và nguyên tắc liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi bạn sử dụng dịch vụ do Cục chúng tôi cung cấp.

Phạm vi áp dụng
Chính sách bảo vệ quyền riêng tư dưới đây áp dụng khi bạn truy cập vào trang web Du lịch Cao Hùng (dưới đây gọi tắt là trang web Cục này) và có liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Nhưng chính sách này không áp dụng trong trường hợp bạn từ trang web Cục này truy cập link liên kết đến những trang web khác. Khi bạn truy cập những trang web đó, thì việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn sẽ thuộc về chính sách bảo vệ quyền riêng tư của các trang web đó.

Phương thức thu thập thông tin cá nhân
Hoạt động trực tuyến và trả lời phiếu câu hỏi khảo sát trên mạng
Khi bạn tham gia hoạt động trực tuyến hoặc điền các phiếu điều tra khảo sát trên trang web Cục này có thể sẽ cung cấp các thông tin cá nhân của bạn như họ tên, số chứng minh thư, số điện thoại, email hay địa chỉ… Cũng có thể bạn sẽ click vào những quảng cáo hiện trên trang này mà truy cập vào trang web khác hoặc tham gia vào các hoạt động do đơn vị khác phụ trách. Khi đó, những thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp sẽ do trang web đó hoặc đơn vị đó phụ trách, vì những trang web hoặc đơn vị đó đều có chính sách bảo vệ quyền riêng tư riêng, việc xử lý thông tin của trang web hoặc đơn vị đó không áp dụng với chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web Cục này, và chúng tôi cũng sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào.
Trình duyện thông thường
Trang web này sẽ bảo lưu những thông tin thao tác trên máy chủ (LOG) khi bạn duyệt web hoặc truy cập, những thông tin đó bao gồm: vị trí IP của thiết bị truy cập, thời gian sử dụng, trình duyệt sử dụng, thông tin về trang web truy cập, vv… Trang web này sẽ đánh dấu trình duyệt mà mỗi người truy cập sử dụng, đồng thời tổng hợp những trang mà trình duyệt của người dùng truy cập trên trang web Cục này. Trừ khi bạn tình nguyện cung cấp thông tin cá nhân của bạn, còn không trang web này sẽ không và cũng không thể đối chiếu những thông tin về lịch sử duyệt web với thông tin cá nhân của bạn.
Khác
Ngoài những thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp khi đăng nhập website, bạn cũng có thể chủ động cung cấp những thông tin cá nhân như địa chỉ email, tên họ… trong các mục khác như hòm thư lãnh đạo hay trải nghiệm người dùng... Tuy nhiên, hình thức cung cấp thông tin này không nằm trong phạm vi chính sách bảo vệ quyền riêng tư của trang web này. Ngoài ra, nếu bạn viết thư liên lạc với trang web Cục này hoặc phản ánh ý kiến qua những con đường khác, thì những thông tin và dữ liệu xử lý này cũng sẽ được lưu giữ.

Cách vận dụng và chính sách Cookies cá nhân
Nhằm cung cấp dịch vụ cá nhân hóa cho người dùng, trang này sẽ sử dụng công nghệ Cookies để lưu giữ và theo dõi thông tin duyệt web của người dùng mạng trong một thời đoạn nhất định. Cookie là một dạng bản ghi ngắn được chuyển từ website đến trình duyệt và lưu vào ổ cứng máy tính của người sử dụng. Người dùng có thể lựa chọn thay đổi mức độ tiếp nhận của trình duyệt đối với Cookies trong mục “Nâng cao” thuộc phần “Cài đặt chức năng” trên Netscape, hoặc trong mục “Tính an toàn” thuộc phần “Lựa chọn Internet” trên IE, trong đó bao gồm các lựa chọn: chấp nhận tất cả Cookies, nhận thông báo khi cài đặt Cookies, từ chối tất cả Cookies, vv… Ví dụ, nếu bạn lựa chọn từ chối tất cả Cookies, có thể sẽ bạn không thể sử dụng một số dịch vụ cá nhân hoặc tham gia một số hoạt động.
 
Thông thường, trình duyệt của người dùng sẽ tiến hành nhập và đọc dữ liệu Cookies căn cứ theo những mục đích và tình huống sau đây:
Để cung cấp dịch vụ tốt hơn, mang tính cá nhân hóa hơn.
Để bạn tiện lợi hơn khi tham gia các hoạt động tương tác có tính cá nhân. Cookies được tạo lập khi bạn đăng kí hoặc đăng nhập, và thực hiện chỉnh sửa khi bạn đăng xuất.
Để thống kê số người duyệt web và phân tích hình thức duyệt web.
Để nắm rõ tình hình duyệt web của trang mạng, từ đó tham khảo để cải thiện dịch vụ.
Theo dõi quảng cáo được người dùng click chọn hoặc tình hình hoạt động tiếp thị mà người dùng tham gia.
Khi người dùng truy cập báo điện tử hoặc các hoạt động tiếp thị trên mạng, đôi khi hoạt động này sẽ được nhập vào dữ liệu Cookies để theo dõi toàn bộ quá trình của hoạt động, mức độ tham gia của người dùng và những số liệu liên quan.

Phương thức thu thập thông tin cá nhân
Trang web Cục này sẽ không tự ý bán, cho thuê hoặc trao đổi bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn với đoàn thể hoặc cá nhân khác. Chỉ trong những trường hợp dưới đây, trang web này mới cùng sử dụng thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, nhưng vẫn tuân theo những nguyên tắc của chính sách này.
 
Hoạt động trực tuyến và điều tra trên mạng:
Những thông tin về họ tên, số chứng minh nhân dân của người dùng mà chúng tôi thu thập được sẽ chỉ cung cấp làm căn cứ cho các hoạt động rút thăm trúng thưởng. Còn những thông tin như số điện thoại, email, địa chỉ sẽ dùng để thông báo kết quả rút thăm cho người dùng và để phân tích, ngoài ra sẽ không dùng vào mục đích khác. Những thông tin khác thì chỉ được dùng cho mục đích phân tích hoặc nghiên cứu học thuật. Tất cả những thông tin dữ liệu sẽ chỉ dùng cho mục đích phân tích thông tin, ngoài ra sẽ không dùng trong các mục đích khác, trừ khi nhận được sự đồng ý của người dùng.
 
Thống kê và phân tích:
Trang web này sẽ căn cứ theo kết quả phiếu điều tra, các hoạt động tiếp thị hoặc các thông tin đăng nhập từ máy chủ để tiến hành nghiên cứu nội bộ về số người dùng, hay sở thích và hành vi của người dùng. Nghiên cứu này được tiến hành thống kê phân tích và tổng hợp dựa trên thông tin của toàn bộ người dùng, và tất cả những thông tin và báo cáo phân tích công khai sẽ chỉ được tiến hành phân tích và công bố với tất cả người dùng chứ không cung cấp báo cáo phân tích thông tin riêng cho đối tượng cá biệt nào.

Phương thức chia sẻ và công khai thông tin:
Trang web Cục này sẽ không tự ý bán, trao đổi hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn cho đoàn thể hoặc cá nhân khác.
Chỉ trong những trường hợp dưới đây, trang web này mới cùng sử dụng thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba, nhưng vẫn tuân theo những nguyên tắc của chính sách này.
Để cung cấp cho bạn những dịch vụ hoặc những quyền lợi ưu đãi khác.
Khi cần cùng sử dụng thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba cung cấp dịch vụ hay quyền lợi ưu đãi đó, trang web này sẽ thuyết minh giải thích rõ ràng đầy đủ, và sẽ thông báo cho bạn trước khi thu thập thông tin, bạn có thể tự do lựu chọn có chấp nhận dịch vụ hoặc ưu đãi đó hay không.
Để gia tăng, đánh giá và nghiên cứu chất lượng phục vụ.
Để cung cấp chất lượng phục vụ tốt hơn cho người dùng, trang web này phải căn cứ theo hiệp ước về bảo mật thông tin tiến hành so sánh đối chiếu thông tin người dùng với bên thứ ba. Ngoài ra, với mục đích trong tương lai sẽ giới thiệu với đối tác, đơn vị quảng cáo và các bên thứ ba, cùng một số mục đích hợp pháp khác, trang web này sẽ tiết lộ thông tin thống kê về người dùng dưới dạng không nêu rõ danh tính.
Các mục đích khác:
Đơn vị điều tra tư pháp của Trung Hoa Dân Quốc tiến hành kiểm duyệt theo quy trình hợp pháp.
Vi phạm những điều khoản của trang web và bị cưỡng chế.
Xuất phát từ sự trăn trở về việc mở rộng lợi ích phục vụ của các trang web chính phủ.
Bảo vệ quyền lợi sử dụng hợp pháp của những người dùng mạng khác.
Trang web này có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân cho người sử dụng, nếu không có sự đồng ý của bạn sẽ không tự ý sửa đổi, xóa hoặc cung cấp bất kì (hoặc một phần) thông tin cá nhân và dữ liệu của người dùng.
Trừ khi đã qua sự đồng ý của bạn trước đó.

 Hiệu đính chính sách bảo vệ an toàn thông tin và quyền riêng tư:
Trang web của chính quyền chúng tôi sẽ tiến hành hiệu đính chính sách này không định kì để phù hợp với quy phạm mới nhất về bảo vệ quyền riêng tư. Khi sửa đổi nhiều nội dung trong quy định về sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có thông báo trên trang web để báo cho bạn biết những vấn đề liên quan.

Tư vấn về chính sách bảo vệ an toàn thông tin và quyền riêng tư:
Trang web của Cục chúng tôi sẽ tiến hành hiệu đính chính sách này không định kì để phù hợp với quy phạm mới nhất về bảo vệ quyền riêng tư. Khi sửa đổi nhiều nội dung trong quy định về sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ có thông báo trên trang web để báo cho bạn biết những vấn đề liên quan.  

Top